Freeplane 1.7.9

Freeplane 1.7.9

ClassBuilder Open Source (PR448) Alpha 1.74A – Shareware –
Ứng dụng cho tâm lập bản đồ, kiến thức quản lý, quản lý dự án. Phát triển, tổ chức và truyền đạt ý tưởng và kiến thức của bạn một cách hiệu quả nhất.

Tổng quan

Freeplane là một Shareware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi ClassBuilder Open Source (PR448) Alpha 1.74A.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 220 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Freeplane là 1.7.9 , phát hành vào ngày 18/06/2019. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 20/08/2009.

Freeplane đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Freeplane Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Freeplane!

Cài đặt

người sử dụng 220 UpdateStar có Freeplane cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
ClassBuilder Open Source (PR448) Alpha 1.74A
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản